2018-06-16 OTZARA (24 orduko epea)

ZENBAKI SARITUA: 3 7  4  9

 ORDEZKO ZENBAKIA: 7 8 7 7


16-06-2018 CESTA (24 horas de plazo)

NUMERO PREMIADO: 3 7 4 9

NUMERO SUPLENTE: 7 8 7 7