2017-04-01 OTZARA (24 orduko epea)

ZENBAKI SARITUA: 7 2 8 6

 ORDEZKO ZENBAKIA: 7 7 3 5


01-04-2017 CESTA (24 horas de plazo)

NUMERO PREMIADO: 7 2 8 6

NUMERO SUPLENTE: 7 7 3 5